KAPI PENCERE KESİMİ

Kapıyı alttan kendi başınıza kesmek istiyorsanız, bunun için daire testereye ihtiyacınız olacaktır. Bununla menteşelerinden çıkarmadan kapıları kısaltabilirsiniz. Öncelikle çok fazla kesmemek için doğru ölçümler yapmanız, ardından elinizin titrememesi ve harekete geçmemesi için sakin olmanız gerekir. Zemin ile kapı arasındaki boşluğun beş milimetreden fazla olması gerektiğini unutmayın. Bu durumda kapı "dökülmüş" gibi görünecek ve akraba ve arkadaşlardan hiç kimse dışarıdan müdahale görmeyecektir. Kapı ayrıca bir el frezesi ile okısaltılabilir. Bu durumda kapının menteşelerinden çıkarılması gerekecektir. Daha sonra düz bir yüzeye yerleştirilmesi ve kelepçelerle düzgün bir şekilde sabitlenmesi, yukarıdan tahta bir bloğa bastırılması ve eşit şekilde ayarlanması gerekecektir. Yönlendirici için bir rehber görevi görecektir. Kesicinin ahşabı tam olarak planlandığı mesafeden kaldıracağı şekilde kurulmalıdır - ne fazla ne de az.

beton fiyati

Pencerelerin enerji etkin olması, iç iklimsel konfor koşullarının sürekliliği ve binanın enerji performansı açısından önemlidir. Pencerelerin tasarımı ve malzeme seçimindeki hatalar binanın yıllık ısıtma, soğutma yüklerini artırarak iç iklimsel konfor koşullarını zedelemekte, günışığından yararlanma düzeyini düşürmektedir. Çalışmada öncelikle ısıl performans göstergeleri tanımlanacak, sonraki aşamada yıllık ısıtma, soğutma yüklerine, içsel ısı kazançlarının düzeyine göre sınıflandırılan farklı bina tiplerine uygun enerji etkin pencere ve bileşen seçenekleri vardır.

Neden Karot Uzmanı?

Güvenli

Karot Uzmanı çalışanları işinde uzman sertifikalı karotçu ustalarından oluşmaktadır. Yaptıkları işte güvenliğin birinci sırada olduğunu bilirler.

Başarılı

Bizim için işi almaktan çok işi bitirip teslim etmek önemlidir. Bu yüzden bizim için karotçulukta başarı kaçınılmazdır.

Kalite Odaklı

İşimizi yapmadan önce iş analizi ve mühendislik hesaplamalar yapar, müşterimize en kaliteli ve ekonomik iş olanağı sunarız. Bu yüzden Karot Uzmanı kalitenin adresidir.

Amacımız Para Değil Sizi Kazanmak

.

Yıllardır bu işi yaparken öğrendiğimiz en önemli şeylerin başında bu ilke gelir. Müşterimizin gönlünü kazanmak bizim için para kazanmaktan daha değerlidir. Her işi kendi işimiz gibi sahiplenir ve sonuçlandırırız. Para kesinlikle bizim için ikinci plandadır.

  • Müşteri memnuniyetine değer veriyoruz.
  • İşimizde uzmanız ve ekibimiz bu işte çok iyi
  • Amacımız ülkemize daha yenilikçi iş gücü sağlamak
  • Bu işi yapmayı seviyoruz ve teknolojiyi iyi kullanıyoruz.
  • Sizinle birlikte gelişiyor ve büyüyoruz, bu da bize heyecan veriyor.

Son teknoloji makineler kullanıyor ve yeterli görmediğimiz alanlarda kendimiz üretiyoruz. Ar-ge çalışmaları yürütüyoruz. Makine techizatımızı hızla büyütüyor ve yeniliyoruz. Bizimle çalıştığınızda farkımızı görüp takdir edeceğinizden eminiz.

Ahşap ve PVC Çerçeveler

Ahşap Çerçevenin ısı geçirme katsayısı (Uahşap= 2,27 W/m2K) alüminyum çerçevelere göre daha düşüktür. Isı transferini azaltmak açısından daha olumludur. F pen değerini marjinal oranda etkilemektedir (F=0,02-0,07). PVC Çerçeve profilinin ise masif olmaması, arasında hava kilitlemesi içermesi nedeniyle ısı geçirme katsayısı alüminyum çerçeveye oranla daha düşüktür (UPVC =1,70 W/m2K) Ahşap ve PVC çerçevelerin U değerleri birbirine yakın değerdedir. F değeri açısından performansı ahşap çerçeveye yakın olup (F=0,02-0,07), alüminyum çerçeveden daha düşüktür.