DOĞALGAZ TESİSAT

Doğal gaz ve Doğalgaz Tesisatlarının kullanılması tüm inşaat ve sanayi yatırımları için gerekli bir koşuldur. Doğal gaz iç donanımı (1) Gazın iletim noktasından yanma noktasına kadar olan tüm süreç, sertifikalı doğal gaz firmasının yetki ve sorumluluğundadır.

beton fiyati

Bir çok Petek Temizleme yapılan müşterilerimizden aldığımız geri dönüşlerde ciddi anlamda enerji tasarrufu sağladığı net olarak belirtilmiştir. Doğalgaz ve kalorifer hayatımızda en çok kullanılan ısınma aracı olarak kendini göstermektedir. Doğalgazla ısınmak için kullanılan doğalgaz petekleri ve kalorifer için kullanılan kalorifer petekleri bulunmaktadır. Ancak bu doğal gaz ve kalorifer peteklerinin belli periyotlarda temizlenmesi gerekir. Doğal gaz ve kalorifer peteklerinin temizlettirmek ve doğalgaz peteği temizliği ile ilgili detayları derledik. Petek temizliğinin veya kombi petek temizliğinin ana konusu Kalorifer Tesisatı temizliğidir. Çünkü asıl kirlilik peteklerde değil binalardaki tesisatlarda olur. Çamur, kireç, çeperve bazı yabancı maddeler genellikle plastik borularda olur. Bakır boru sistemleri kesinlikle temizlik gerektirmez. Çünkü bakır boru kirlenmez. Bu zamana kadar temizlediğimiz hiç bir bakır borudan pislik gelmemiştir sadece tedbir amaçlı temizlik yapılmaktadır.

Neden Karot Uzmanı?

Güvenli

Karot Uzmanı çalışanları işinde uzman sertifikalı karotçu ustalarından oluşmaktadır. Yaptıkları işte güvenliğin birinci sırada olduğunu bilirler.

Başarılı

Bizim için işi almaktan çok işi bitirip teslim etmek önemlidir. Bu yüzden bizim için karotçulukta başarı kaçınılmazdır.

Kalite Odaklı

İşimizi yapmadan önce iş analizi ve mühendislik hesaplamalar yapar, müşterimize en kaliteli ve ekonomik iş olanağı sunarız. Bu yüzden Karot Uzmanı kalitenin adresidir.

Amacımız Para Değil Sizi Kazanmak

.

Yıllardır bu işi yaparken öğrendiğimiz en önemli şeylerin başında bu ilke gelir. Müşterimizin gönlünü kazanmak bizim için para kazanmaktan daha değerlidir. Her işi kendi işimiz gibi sahiplenir ve sonuçlandırırız. Para kesinlikle bizim için ikinci plandadır.

  • Müşteri memnuniyetine değer veriyoruz.
  • İşimizde uzmanız ve ekibimiz bu işte çok iyi
  • Amacımız ülkemize daha yenilikçi iş gücü sağlamak
  • Bu işi yapmayı seviyoruz ve teknolojiyi iyi kullanıyoruz.
  • Sizinle birlikte gelişiyor ve büyüyoruz, bu da bize heyecan veriyor.

Son teknoloji makineler kullanıyor ve yeterli görmediğimiz alanlarda kendimiz üretiyoruz. Ar-ge çalışmaları yürütüyoruz. Makine techizatımızı hızla büyütüyor ve yeniliyoruz. Bizimle çalıştığınızda farkımızı görüp takdir edeceğinizden eminiz.

Doğalgaz Tesisatı

Ülkemizde Doğalgaz Tesisatı, şehir hatlarında ve sanayi alanında kullanılmaya başlandığı 1988 senesinden itibaren altyapı ve iç tesisat konusunda bir hayli gelişme göstermiştir. Doğalgazın kullanılmaya başlamasından sonra özellikle ısıtma ve tesisatçılık sektörlerinde yeni ihtiyaçlar ve istihdam alanları ortaya çıkmıştır. Doğalgaz tesisatları ve gaz tüketim cihazlarının sayısındaki artış ile beraber işinde uzman elemanlara ihtiyaç artmıştır. Doğalgaz teknik şartnameleri ve sektör için gerekli yetkilendirme şartları, bu yeni akımın başlangıcında titizlikle belirlendiğini göstermektedir. Tehlikeli madde olarak değerlendirilen doğal gazın tesisatçılığı ve projelendirilmesi konusunda makine mühendislerine yetki verilmiştir. Tesisat uygulama işlemleri konusunda ise iç ve dış tesisat ustalığı (kaynak ve dişli bağlantı) konusunda sertifikalı usta olma şartı vardır. Ancak doğal gaz proje çizimi, gaz kaçak kontrol elemanı ve cihaz bakım/onarım işleri gibi bir çok konu da yetki boşluğu bulunur. Mesleki yeterliliğe sahip doğal gaz teknikerleri söz konusu faaliyetler için kaliteli elaman olarak tanımlanmamıştır. Yaptığımız bu çalışmada, doğal gaz piyasasında faaliyette bulunan kurum ve kuruluşların faaliyetlerinde doğal gaz teknikerinin yapması gerekli olan bir çok iş olduğu ve yetkilendirilmesi ile beraber bağlı bulundukları iş yerlerinde hizmet niteliğini büyük oranda artıracağı anlaşılmıştır. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında tesisat bakım, onarım ve kontrol gibi konularda ihtiyaçları karşılayabileceği görülmüştür. Böylece, mesleki yeterliliğin sağlanması ile beraber söz konusu faaliyetlerde bilgi ve beceri bakımından yetersiz istihdamın önüne geçilmiş olacaktır.