Beton Çatlatma

Günümüzde sıkça kullanılan Beton Çatlatma işlemleri hidrolik basınçlı sistemle donatısız beton ve kayaları parçalamak için kullanılan bir yöntemdir. Çıkardığı gürültü Karot Beton Delme ile yapılan işlemlerde çıkan gürültüyle aynı değerdedir. Çıkardığı gürültü, karotlu sondaj operasyonlarının ürettiği gürültüyle aynıdır. Çimento esaslı çatlatma tozu, patlama, gürültü, toz, gürültü, taş sıçraması, toprak, kimyasal riskler, toksik etkiler ve depolama riskleri olmadan kullanımı ve taşınması uygundur. Bu tozlar beton ve kaya delindikten sonra kullanılır. Karşılaştırılabilir olmasa da, hidrolik kırılmaya eşdeğer olan işlem maliyeti düşüktür. Genel kullanım alanı olarak beton kırma, mermer ocakları, açık kablolar ve erişim çukurları, kontrollü bina yıkım işlemleri, inşaat, madencilik ve yol kazısı ve diğer alternatif uygulamalar eklenerek düşük maliyetli uygulamalar yapılabilmektedir. Çok popüler beton kırma sistemi Traverten ocakları, mermer ocakları, tünel inşaatı, yeraltı kanalizasyon inşaatı, bina temel kaldırma ve hidrolik karot delme makineleri birçok yerde beton çatlatma için idealdir.

beton fiyati

Beton Çatlatma; çelik donatı korozyonu, plastik büzülme, kalıp hareketi, donma-çözülme, sıcaklık artışı, kuruluk ve ıslaklık, depremler, yorulma veya destek çökmesi, sülfat erozyonu ve alkali-agrega reaksiyonları gibi yapısal nedenlerin tümü zararlı olaylardır. Beton çatlaklarının nedenine bağlı olarak çatlamaya, dökülmeye, deformasyona, dayanım ve rijitlik kaybına, geçirgenliğin artmasına ve korozyona neden olabilir. Betonda oluşan çatlaklar genel olarak makro çatlaklar ve mikro çatlaklar olarak ikiye ayrılır. Betondaki mikro çatlaklar yapısal bozulmaya neden olabilir. Geleneksel onarım sistemi, çatlakların üzerine harç sürülerek yapılır. Bu uygulama çok zaman alıcıdır ve tekrarlanan onarım faaliyetleri gerektirir. Yeraltı veya yüksek çatlaklara ulaşmak daha zor olabilir. Betondaki çatlaklar çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Bu nedenler arasında, betonun aşırı yük altında olması, yapıda oturma meydana gelmesi, rötre yapması, donma-çözülmeye uğraması, yangına veya yüksek sıcaklığa maruz kalması, sülfat etkisinde olması gibi pek çok neden sayılabilir.

Neden Karot Uzmanı?

Güvenli

Karot Uzmanı çalışanları işinde uzman sertifikalı karotçu ustalarından oluşmaktadır. Yaptıkları işte güvenliğin birinci sırada olduğunu bilirler.

Başarılı

Bizim için işi almaktan çok işi bitirip teslim etmek önemlidir. Bu yüzden bizim için Karotçulukta başarı kaçınılmazdır.

Kalite Odaklı

İşimizi yapmadan önce iş analizi ve mühendislik hesaplamalar yapar, müşterimize en kaliteli ve ekonomik iş olanağı sunarız. Bu yüzden Karot Uzmanı kalitenin adresidir.

Amacımız Para Değil Sizi Kazanmak

.

Yıllardır bu işi yaparken öğrendiğimiz en önemli şeylerin başında bu ilke gelir. Müşterimizin gönlünü kazanmak bizim için para kazanmaktan daha değerlidir. Her işi kendi işimiz gibi sahiplenir ve sonuçlandırırız. Para kesinlikle bizim için ikinci plandadır.

  • Müşteri memnuniyetine değer veriyoruz.
  • İşimizde uzmanız ve ekibimiz bu işte çok iyi
  • Amacımız ülkemize daha yenilikçi iş gücü sağlamak
  • Bu işi yapmayı seviyoruz ve teknolojiyi iyi kullanıyoruz.
  • Sizinle birlikte gelişiyor ve büyüyoruz, bu da bize heyecan veriyor.

Son teknoloji makineler kullanıyor ve yeterli görmediğimiz alanlarda kendimiz üretiyoruz. Ar-ge çalışmaları yürütüyoruz. Makine techizatımızı hızla büyütüyor ve yeniliyoruz. Bizimle çalıştığınızda farkımızı görüp takdir edeceğinizden eminiz.

Plastik Rötre Çatlakları

Sıcak ve rüzgarlı hava beton dökümü için en elverişsiz ortamdır. Bu çatlaklar soğuk rüzgarlı bir ortamda görülebilir. Bu çatlaklar, beton kalıba yerleştirildikten sonraki ilk 30 dakika içerisinde meydana gelmiştir. Zemin gibi geniş yüzeylere dökülen betonda 5 saat arasında görülebilir. Bu çatlaklar kaldırımlar, yollar, parklar ve havaalanı betonları gibi geniş beton alanlarında meydana gelebilir. Beton yüzeyindeki nemin buharlaşma hızı, betondaki nemin yükselme hızından büyükse, beton yüzeyindeki nem kurumaya başlayacak ve beton büzülmeye başlayacaktır. Alt beton bu rötreye uyum sağlayamadığı için üst tabakada çekme gerilmesi oluşur ve düşük çekme gerinim kapasitesi nedeniyle beton çatlar. Yüksek dereceli beton, büyük hacimli beton ve yüksek çimento hidratasyon sıcaklığı ile çatlaklar da nispeten yaygındır.Termal çatlaklar da bir yerde görünebilir. Büyük hacimlerde betona ek olarak, en yaygın yer perdelerin ve zeminin birlikte döküldüğü yerdir. Plastik Rötre Çatlakları genelde beton yüzeyindeki buharlaşmayı hızlandıran etkenler sırasıyla, beton sıcaklığı, düşük bağıl nem, rüzgar hızı ve ortam sıcaklığı şeklinde sıralanabilir.